DANMARKS NYE BRANCHEFORENING FOR PLATFORMSØKONOMI

HVAD ER FPD?

Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark (FPD) er en brancheforening for platformsøkonomiske virksomheder. Vi arbejder for, at danskerne i fællesskab og med respekt for hinanden kan tjene og spare penge på at deles om tilgængelige ressourcer via deleøkonomiske platforme.

FOR FPD STÅR FIRE PRINCIPPER CENTRALT
  • Vi ønsker at fremme en smartere brug af ressourcer i samfundet
  • Vi ønsker at fremme ansvarlige platformsøkonomiske forretninger
  • Vi ønsker at fremme det fællesskab, som danskerne på forskellig vis kan indgå i via platformsøkonomi
  • Vi ønsker at fremme den frihed og fleksibilitet i hverdagen, som brugere af deleøkonomiske platforme oplever samtidig med, at det foregår under ordentlige og fair vilkår

HVORFOR ER DER BRUG FOR FPD I DANMARK?

Selvom der er en rivende udvikling indenfor platformsøkonomi, hvor nye virksomheder ser dagens lys på ugentlig basis, så er branchens rammevilkår truede. Vi oplever en stigende bekymring for og modstand i mod platformsøkonomien.

DET DREJER SIG SÆRLIGT OM TRE TENDENSER
  • Den ”gamle økonomi” er bange for at blive disrupted og ønsker derfor politisk regulering der hæmmer konkurrencen
  • Der er en stigende bekymring for, at platformsøkonomi udfordrer fundamentale dele af velfærdssamfundet
  • Vi vil aktivt tale og fremme platformsøkonomiens sag og tage del i udformningen af rammevilkår

Derfor har vi etablereret Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark. Så vi som samlet branche kan italesætte de potentialer og fordele, som platformsøkonomien rummer og så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan velfærdssamfundet bliver styrket af platformsøkonomien.

MEDLEMSKAB

Som medlem af FPD bliver du en del af et netværk og forening, som arbejder for at fremme smartere brug af ressourcer gennem ansvarlige platformsøkonomiske forretninger. FPD er din garant for, at dine interesserer varetages professionelt overfor politiske myndigheder, beslutningstagere og meningsdannere, samtidig med at proaktivt såvel som reaktivt italesætter en positiv dagsorden i medierne.

Er du interesseret i at blive medlem? Så udfyld kontaktformularen nederst på siden, så hører du fra os.

KONTAKT

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

FORMAND

Claus Skytte
Tlf: +45 2510 9612
Mail: skytte@clausskytte.com

SEKRETARIATSCHEF

Alex Vanopslagh
Tlf: +45 2552 4076
Mail: alex@grace-pa.com