DANMARKS NYE BRANCHEFORENING FOR PLATFORMSØKONOMI

HVAD ER FPD?

FPD er en netværks- og brancheforening til at dele erfaringer og viden mellem platformsvirksomheder.

Vi har fokus på at skabe eksklusive arrangementer for vores medlemmer med forskellige netværksarrangementer, hvor medlemmerne har kunne dele og drøfte erfaringer med opstart af virksomhed, forskellige forretningsmodeller og -strategier.

Udover at møde ligesindede og få kommerciel sparring, har vi på vores møder fast deltagelse af forsikringsselskaber og væksthuse, som muligvis kan tilbyde dig et samarbejde.

Derudover agerer foreningen også som brancheforening, hvor vi forsøger at finde fælles løsninger og indgå i en dialog med relevante politikere om de udfordringer og potentialer, som platformsøkonomien skaber. Vi har haft eksklusive arrangementer med ministerbesøg og besøg af offentlige myndigheder i form af både Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.

DET FÅR DU UD AF ET MEDLEMSKAB
 • Netværk af ligesindede platformøkonomiske virksomheder, væksthuse og forsikringsselskaber, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden
 • Mulighed for deltagelse i arrangementer for videns- og erfaringsudveksling, der kan være med til at gøre din forretning endnu skarpere eller give dig nye idéer
 • Mulighed for at opnå mærkningsordningen ”Ansvarlig platform” vederlagsfrit
 • Nyhedsovervågning
 • Analyse af de politiske vinde på Christiansborg
 • Inside-viden om relevante forhandlinger og konkrete udspil
 • Opstart af en brancheforening, der taler platformsøkonomiens sag overfor myndigheder og politikere.

HVORFOR ER DER BRUG FOR FPD I DANMARK?

Selvom der er en rivende udvikling indenfor platformsøkonomi, hvor nye virksomheder ser dagens lys på ugentlig basis, så er branchens rammevilkår truede. Vi oplever en stigende bekymring for og modstand i mod platformsøkonomien.

DET DREJER SIG SÆRLIGT OM TRE TENDENSER
 • Den ”gamle økonomi” er bange for at blive disrupted og ønsker derfor politisk regulering der hæmmer konkurrencen
 • Der er en stigende bekymring for, at platformsøkonomi udfordrer fundamentale dele af velfærdssamfundet
 • Vi vil aktivt tale og fremme platformsøkonomiens sag og tage del i udformningen af rammevilkår
Derfor har vi etablereret Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark. Så vi som samlet branche kan italesætte de potentialer og fordele, som platformsøkonomien rummer og så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan velfærdssamfundet bliver styrket af platformsøkonomien.
FOR FPD STÅR FIRE PRINCIPPER CENTRALT
 • Vi ønsker at fremme en smartere brug af ressourcer i samfundet
 • Vi ønsker at fremme ansvarlige platformsøkonomiske forretninger
 • Vi ønsker at fremme det fællesskab, som danskerne på forskellig vis kan indgå i via platformsøkonomi
 • Vi ønsker at fremme den frihed og fleksibilitet i hverdagen, som brugere af deleøkonomiske platforme oplever samtidig med, at det foregår under ordentlige og fair vilkår

MEDLEMMER I FPD

MEDLEMSKAB

Som medlem af FPD bliver du en del af et netværk og forening, som arbejder for at fremme smartere brug af ressourcer gennem ansvarlige platformsøkonomiske forretninger. FPD er din garant for, at dine interesserer varetages professionelt overfor politiske myndigheder, beslutningstagere og meningsdannere, samtidig med at proaktivt såvel som reaktivt italesætter en positiv dagsorden i medierne.

Er du interesseret i at blive medlem? Så udfyld kontaktformularen nederst på siden, så hører du fra os.

KONTAKT

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

FORMAND

Claus Skytte
Tlf: +45 2510 9612
Mail: skytte@clausskytte.com

SEKRETARIATSCHEF

Alex Vanopslagh
Tlf: +45 2552 4076
Mail: alex@grace-pa.com